Aktualne novice

Zasnova sodobnih izpušnih sistemov

Zasnova sodobnih izpušnih sistemov

Pri načrtovanju novih avtomobilov se vse več napora vlaga v okoljsko sprejemljivost nastalih izdelkov. Sem spada cela kopica novosti, ki jih še dvajset let nazaj nismo poznali. Največji poudarek je na termodinamičnem izkoristku motorja. Motorji z dobrim izkoristkom porabijo manj goriva, imajo večji navor ter hkrati izpuščajo manj ogljikovega dioksida, zaradi izboljšanega izgorevanja pa tudi precej manj sajastih trdih delcev. Ravno trdi delci iz avtomobilskih izpustov so eden izmed glavnih razlogov za poslabšanje kakovosti zraka v večjih mestih, kjer je dnevno aktivnih več sto tisoč osebnih vozil. Kljub učinkovitim motorjem, ki so jih strokovnjaki razvili v preteklih letih, je potrebno za trde delce poskrbeti tudi z ustreznimi izpušnimi sistemi.

Sodobni izpušni sistemi za zmanjšanje izpustov trdih delcev poskrbijo s FAP filtrom. Ta filter, imenovan tudi filter trdih delcev, odlikuje izjemna trajnost, saj je narejen iz obstojne keramike, ki brez težav prenaša visoke temperature izpušnih plinov. Keramična matrika, ki jo vsebuje filter trdih delcev, ima ogromno skupno notranjo površino, na katero se trdi delci saj nalagajo in na njej sproti zgorijo. Sprotno izgorevanje pa je mogoče šele takrat, ko se filter trdih delcev segreje na dovolj visoko temperaturo. Zato je pomembno, da vozila na dizel motorje vsaj enkrat na teden vozimo dlje časa. Kratki intervali delovanja lahko povzročijo, da se FAP filter začne mašiti in tako omejevati pretok izpustov skozi njega. 

Poleg filtra trdih delcev vsebujejo izpušni sistemi še nekaj tipičnih komponent. Katalizator skrbi za čiščenje dušikovih oksidov in nezgorelih ostankov goriva, kolektor privede izpušne pline iz posameznih valjev v eno cev, turbina omogoča pridobivanje dodatne energije iz izpušnih plinov, ki se jo nato uporabi za sesanje svežega zraka. Na koncu pa imajo izpušni sistemi nameščen še lonec oziroma dušilec, ki zmanjša zunanji hrup motorja, tako da ne moti okolice.