Aktualne novice

Vzajemna nezgodno zavarovanje

Vzajemna nezgodno zavarovanje lahko sklenete kar z domačega naslonjača

Vzajemna nezgodno zavarovanje je oblika zavarovanja, ki vam omogoča dodatno finančno varnost v primeru poškodbe, ki so posledica nezgode. Nezgoda je pojmovana kot enkraten, negotov in nenaden dogodek, ki pa je neodvisen od zavarovalčeve volje in torej deluje od zunaj na njegovo telo. Poledice so lahko različne, na primer prehodna nesposobnost za delo, ki zahteva pomoč zdravnika, nastavitev ter zdravljenje v bolnišnici. 

Vzajemna nezgodno zavarovanje vam ponuja različna zavarovalna kritja, na primer dnevno nadomestilo, bolnišnično nadomestilo, nezgodna renta. 

Nezgodna renta se pojmuje kot mesečno izplačilo v primeru nezgode, katere posledica je določena stopnja invalidnosti, praviloma od 50 % naprej. Obdobje izplačevanja pa je omejeno na določeno število let. Zavarovalna premija je odvisna od več dejavnikov, na primer od izbranih nevarnosti, za katere se boste želeli zavarovati, od višine zavarovalne vsote, od časa trajanja zavarovanja in ne nazadnje tudi od dela, ki ga opravljate. 

Dodatno zdravstveno zavarovanje za kritje nadstandardnih storitev 

Dodatno zdravstveno zavarovanje nekateri med vami še vedno zamenjujete z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. V resnici pa gre za dve povsem različni obliki zavarovanj. 

Ena od oblik pri nas je obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je pogoj, da lahko sklenete tudi dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Če ste v dvomu, ali imate obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno, to lahko preverite kar preko spleta. Pri sebi potrebujete le veljavno zdravstveno izkaznico in povezavo na spletno stran ZZZS. 

Dodatno zdravstveno zavarovanje vam pri nas ponuja več ponudnikov, na primer Vzajemna, Triglav, Generali. Kakšni so njihovi pogoji, si lahko na hitro preberete tudi na spletnih straneh ponudnikov. Na njih si boste lahko ogledali tudi to, kaj vam omogoča dopolnilno in kaj dodatno zdravstveno zavarovanje. 

Pri sklenitvi dopolnilnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja vam ponudniki nudijo tudi posebna praktična darila, ki si jih lahko izberete tudi sami.