Aktualne novice

Registracija blagovne znamke

Pravice intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je dragocena konkurenčna prednost, ki na sodobnem trgu pogosto predstavlja odločilno in morda tudi zelo veliko razliko med ponudniki iste vrste izdelkov ali storitev. Pomembno je torej, da je intelektualna lastnina primerno zaščitena in da lahko pravice tudi učinkovito uveljavljamo. Kakšne možnosti imamo na voljo na tem področju?

Najbolj pogost in priljubljen postopek je registracija blagovne znamke, ki prinaša ekskluzivne pravice do uporabe vizualnih in v nekaterih primerih tudi zvočnih simbolov, ki se uporabljajo za predstavitev podjetja, izdelkov in storitev. Kot blagovna znamka se lahko registrira širok spekter vsebin, predvsem pa gre za logotipe, grafične podobe, slogane in druge prepoznavne znake, ki služijo ločevanju in promociji izdelkov in storitev. Registracija blagovne znamke zagotavlja ekskluzivno pravico do uporabe teh znakov v komercialne namene, torej se konkurenti ne morejo posluževati zaščitenih znakov za promocijo svojih izdelkov.

Registracija blagovne znamke pokriva širok spekter intelektualne lastnine, nikakor pa ne prav celotnega razpona. Poleg znamk pokrivajo mnoge inovacije patenti, ki veljajo izključno za izume, ki jih je možno aplicirati na dejanske rešitve obstoječih problemov. Večinoma gre za izume na področju mehanike, torej za izdelke, mehanizme in druge kose industrijske opreme ali izdelkov. Pri oddaji prijave patenta je treba dokazati, da s pomočjo inovacije patenti dejansko omogočajo reševanje specifičnega problema, torej da je možno na podlagi zaščitene vsebine izdelati končni izdelek za uporabo v industriji oziroma na področju delovanja podjetja.

Grafične podobe ščitijo blagovne znamke, inovacije patenti, nadalje pa imamo še avtorska dela, ki se ne uvrščajo v te kategorije. Te sodijo pod okrilje avtorske pravice in sorodnih pravic. Potem imamo še znamke in modele, ki dajejo določene pravice predvsem pri industrijski proizvodnji serijskih izdelkov. Intelektualna pravica pokriva še geografsko zaščito lokalno izdelanih oziroma pridelanih izdelkov in dobrin, pa tudi topografije polprevodniških vezij, kar je prav tako nepogrešljivo za določene industrijske panoge.