Aktualne novice

Izpit za avto

Kakšne obveznosti in omejitve ima voznik začetnik?

Po uspešno opravljeni izpitni vožnji se program šolanja in usposabljanja v šoli vožnje zaključi, nastopi pa trenutek za slavje. Pridobimo vozniško dovoljenje, ki sicer dovoljuje vožnjo po cestah, a vozniku postavlja tudi določene omejitve. Gre za začasno dovoljenje, ki velja dve leti, v tem času pa bo treba opraviti tudi nekatere obveznosti. Kaj si lahko privošči tak voznik in česa ne?

Dobo je vedeti, da je voznik začetnik vsak voznik do dopolnjenega 21. leta, ter vsak voznik v dveh letih po prejemu prvega dovoljenja za posamezno kategorijo ne glede na starost. Za začetnike veljajo nekoliko strožje omejitve kot za druge udeležence v prometu, največja razlika je recimo v tem, da za odvzem vozniškega dovoljenja zadoščajo kazenske točke v seštevku 7 ali več, strožja je tudi omejitev vožnje pod vplivom alkohola, pravzaprav ta sploh ni dovoljena niti v minimalnih vsebnostih, za kar je prav tako predviden odvzem dovoljenja.

Čeprav se izpit za avto ali motor zaključi z uspešno opravljeno izpitno vožnjo, izdano začasno dovoljenje še vedno zahteva nekaj dodatnega usposabljanja. To je šola varne vožnje, ki dopolnjuje osnovno izobraževanje in usposabljanje, ki ga vključuje izpit za avto. Voznik ima po prejemu začasnega vozniškega dovoljenja dve leti časa, da opravi dodatno usposabljanje iz varne vožnje, k temu pa lahko pristopi šele po šestih od izdaje dovoljenja, tako da ima čas za nabiranje praktičnih izkušenj. To pomeni, da se izpit za avto v resnici zaključi šele takrat, ko voznik opravi tudi te obveznosti in podaljša veljavnost svojega dovoljenja.

Seveda tudi po opravljenem usposabljanju iz varne vožnje voznik ostaja voznik začetnik, če še ni dopolnil 21. let ali če še nista minili dve leti od izdaje dovoljenja. S tem ostajajo tudi omenjene omejitve, res pa je, da ima voznik z opravljeno varno vožnjo eno obveznost manj.