Aktualne novice

Insolventnost podjetja

Insolventnost podjetja pomeni dalj časa trajajoča plačilna nesposobnost podjetja

V vsakem podjetju je zelo pomembno, da stvari potekajo tako, kot morajo in da imajo nadrejeni tudi kontrolo nad tem. Sama kontrola nad poslovanjem je namreč izjemnega pomena, saj to podjetju omogoča, da je produktivno in da ne zapade v razne dolgove. Ko pa tega ni, pa se dejansko nihče v podjetju ne zaveda, na kakšni točki samo podjetje je in lahko hitro pride do krize. Podjetje zapade v razne dolgove, kar je seveda lahko začetek samega konca.

Insolventnost podjetja je torej situacija, v katero lahko podjetje brez kontrole hitro zapade, kar pa pomeni, da ima dalj časa trajajočo plačilno nesposobnost. To je točka, na kateri si ne želi biti nobeno podjetje, saj je na tej točki ogrožen sam obstoj podjetja. Na tej točki je torej potrebno predlagati določene ukrepe in sami vodilni v podjetju morajo sprejeti prave odločitve, da podjetje ne propade.

Insolventnost podjetja nastopi takrat, če družba za več kot dva meseca zamuja s poravnavo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % zneska vseh njenih obveznosti, izkazanih v računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

 

Analiza poslovanja podjetja je nekaj, kar se mora redno opravljati

 

Vsako podjetje ima na trgu namen, da je boljše od svoje konkurence in posledično uspešno. Vsako podjetje ima tudi željo, da neprestano raste in izboljšuje svoje storitve, kot tudi svoje produkte. Zato je pomembno, da imajo neprestano kontrolo nad podjetjem.

Analiza poslovanja podjetja je tako nekaj, kar se mora redno opravljati, saj se le tako vodilni v podjetju zavedajo, na kateri točki se podjetje nahaja in kaj vse je potrebno storiti, da se lahko poslovanje izboljša.

Analiza poslovanja podjetja vodilnim namreč omogoča, da sprejemajo ukrepe, ki bodo poboljšali poslovanje in podjetje naredili še bolj uspešno, kar pa je cilj vsakega, ki je na visokem položaju.